mesterképzésre jelentkezők rangsorolásáról a felsőoktatási intézmény saját hatáskörben dönt, a jelentkezők által elért felvételi eredmények alapján, meghirdetett képzésenként.

A felvételi kormányrendeletben meghatározott keretfeltételek a következők:

·         A jelentkező teljesítményét minden esetben 100 pontos rendszerben kell értékelni.

·         A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg azzal, hogy csak az a jelentkező vehető fel, akinek a pontszáma a meghatározott pontszám (100 pont) 50 százalékát eléri.

·         Az értékelés független attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte korábbi oklevelét.

·         mesterképzésen maximálisan szerezhető 100 ponton belül az egyes többletpontok jogcímeit, mértékét és ezek megállapításának rendjét a felsőoktatási intézmények határozzák meg azzal a megkötéssel, hogy esélyegyenlőség jogcímen kötelesek többletpontot adni. Az esélyegyenlőség jogcímen belül hátrányos helyzet, fogyatékosság, valamint gyermekgondozás jogcímek esetében jogcímenként, külön-külön kell meghatározni a kapható többletpontokat. Az esélyegyenlőség jogcímen a jelentkezők legalább 1, de legfeljebb 10 többletpontra jogosultak.

A Soproni Egyetem által leggyakrabban alkalmazott rangsorolási, pontszámítási módok:

·         oklevél minősítése,

·         oklevél átlaga (egy vagy két tizedesjegy pontossággal),

·         felsőoktatásban megszerzett félévi (tanulmányi) eredmények átlaga,

·         szóbeli felvételi elbeszélgetés,

·         oklevél minősítésének szorzata (szorzószámmal),

·         motivációs beszélgetés.