SOPRONI EGYETEM              

SIMONYI KÁROLY MŰSZAKI, FAANYAGTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI  KAR

 

INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:

9400 Sopron, Bajcsy-Zs. E. út 4.
•  Telefon: (99) 518-101
•  Fax: (99) 518-259
•  E-mail: skk-dekani@uni-sopron.hu
•  Honlap: http://www.skk.nyme.hu

FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:

•  Telefon: (99) 518-616
•  E-mail: tolvaj.vera@uni-sopron.hu

•  Telefon: (99) 518-733
•  E-mail: felveteli@uni-sopron.huAZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

2017. AUGUSZTUS 7.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2017. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)


NAPPALI KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

 

K

M

F

Meghirdetett 

képzés

Önkölt-ség (félév)

Képz.

 idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmé-nyek

Képz.
terü-let

Pontsz. fels. okl. IGEN/

NEM

A

N

K

faipari mérnöki(1)(3)

325 000 Ft

7

1 < 50

matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy
(4)v. szakmai előkészítő tárgy(6)

MŰSZ

I

A

N

K

gazdaságinfor-matikus

300 000 Ft

7

1 < 35

matematika és
fizika v. informatika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy
(5)v. szakmai előkészítő tárgy(7)

INFO

I

A

N

K

ipari termék- és formatervező mérnöki

325 000 Ft

7

1 < 39

matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy
(4)v. szakmai előkészítő tárgy(6)

MŰSZ

I

A

N

K

mechatronikai mérnöki(3)

325 000 Ft

7

1 < 40

MŰSZ

I

 

MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK

 

K

M

F

Meghirdetett 

képzés

Önkölt-ség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmé-nyek

Képz.
terü-let

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

F

N

K

gazdaságinfor-matikus

200 000 Ft

4

1 < 25

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

INFO

I

 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

 

K

M

F

Meghirdetett 

képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi vizsgakövetel-mények

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

A

L

K

faipari mérnöki(1)(2)

325 000 Ft

7

1 < 30

matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy
(4)v. szakmai előkészítő tárgy(6)

MŰSZ

I(1) Választható specializációk: faépítészeti technológiák, faipari technológiák, logisztikai és folyamatmérnöki.

(2) A levelező munkarendű képzésben - az érintett hallgatókkal kötött eltérő megállapodás hiányában - a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

(3) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.dualisdiploma.hu honlapon található.

(4) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: bányászat ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kohászat ismeretek, könnyűipar ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, rendészet ismeretek, távközlés ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(5) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek.

(6) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika).

(7) Szakmai előkészítő tárgy: informatikai alapismeretek.
Csatolandó dokumentumok

2017. augusztus 7-i jelentkezési határidővel egy időben kell a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat megküldeni. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók "Az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok" c. fejezetben.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden alapképzés

 

 

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

minden felsőoktatási szakképzés

 

 

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

 

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

 

Nappali képzések

 

K

M

F

Meghirdetett 

képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

N

K

formatervező művész

650 000 Ft

4

1 < 5

felvételi elbeszélgetés (Sz)

MŰV

M

N

K

gazdaságinformatikus

425 000 Ft

4

1 < 5

INFO

M

N

K

műszaki menedzser

400 000 Ft

4

1 < 10

MŰSZ

M

N

K

tervezőgrafika

650 000 Ft

4

1 < 5

MŰVRészidős képzések

 

K

M

F

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

L

K

faipari mérnöki(1)(2)

400 000 Ft

4

1 < 10

felvételi elbeszélgetés (Sz)

MŰSZ

M

L

K

műszaki menedzser(2)

400 000 Ft

4

1 < 10

MŰSZ


(1) Választható specializációk: faanyagvédelmi, faszerkezet-tervező, technológia és üzemfenntartás.

(2) A levelező munkarendű képzésben - az érintett hallgatókkal kötött eltérő megállapodás hiányában - a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

 

Pót kiegészítés - mester, világi

Felvételi meghallgatások időpontja és helyszíne:
Formatervező MA: 2017. augusztus 22. 11:00 SOE Alkalmazott Művészeti Intézet, Sopron, Deák tér 32.
Tervezőgrafika MA: 2017. augusztus 22. 11:00 SOE Alkalmazott Művészeti Intézet, Sopron, Deák tér 32.
Faipari mérnök MSc: 2017.augusztus 15. 14:00 SOE Faanyagtudományi Intézet, B épület 2. emelet, Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Gazdaságinformatikus MSc: 2017. augusztus 15. 14:00 SOE Informatikai és Gazdasági Intézet, GT épület 1. emelet 113-as tárgyaló, Sopron, Bajcsy-Zs. u. 9.

Műszaki menedzser MSc: 2017. augusztus 22. 11:00, SOE Marketing Tanszék B épület 2. emelet, Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

 


Pontszámítás:


formatervező művész (nappali képzések), tervezőgrafika (nappali képzések)
Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 50 pont
és
 - oklevélátlag alapján: 15 pont
és
 - súlyozott tanulmányi átlag: 30 pont

gazdaságinformatikus (nappali képzések), műszaki menedzser (nappali és levelező képzések)
Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 35 pont
és
 - oklevélátlag alapján: 20 pont
és
 - súlyozott tanulmányi átlag: 40 pont

faipari mérnöki (levelező képzések)
Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 55 pont
és
 - súlyozott tanulmányi átlag: 40 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 5 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
    - fogyatékosság: 3 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 2 pont

 


Csatolandó dokumentumok

2017. augusztus 7-i jelentkezési határidővel egy időben kell a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat megküldeni. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók "Az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok" c. fejezetben.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

 

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum

 

 

VIZSGAIDŐPONTOK

Választható szak

Vizsgatárgy

Képz.
szint

Munkarend

Fin. forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

formatervező művész

felvételi elbeszélgetés

M

N

K

2017.08.22.

11. óra

-

gazdaságinformatikus

felvételi elbeszélgetés

M

N

K

2017.08.15.

14 óra

-

műszaki menedzser

felvételi elbeszélgetés

M

N

K

2017.08.22.

11 óra

-

tervezőgrafika

felvételi elbeszélgetés

M

N

K

2017.08.22.

11 óra

-

faipari mérnöki

felvételi elbeszélgetés

M

L

K

2017.08.15.

14 óra

-

műszaki menedzser

felvételi elbeszélgetés

M

L

K

2017.08.22.

11 óra

-