SOPRONI EGYETEM               BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR

 

INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:

9400 Sopron, Ferenczy János u. 5.
•  Telefon: (99) 518-920
•  Honlap: http://www.bpk.nyme.hu, http://uni-sopron.hu

 

FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:

Egyetemi Tanulmányi Központ

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.
•  Telefon: (99) 518-733, (99) 518-105
•  E-mail: felveteli@uni-sopron.hu
•  Honlap: http://www.etk.nyme.huAZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

 2017. AUGUSZTUS 7.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2017. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)NAPPALI KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

K

M

F

Meghirdetett 

képzés

Önköltség (félév)

Képz. 

idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/

NEM

A

N

K

csecsemő- és kisgyermeknevelő (Sopron)(3)

200 000 Ft

6

15 < 35

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. fizika v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy
(6) v. egy idegen nyelv(10) v. szakmai előkészítő tárgy(8)

PED

I

A

N

K

óvodapedagógus (magyar nyelven)(1)

200 000 Ft

6

15 < 90

tanító alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy
(7) v. egy idegen nyelv(10) v. szakmai előkészítő tárgy(9)

PED

I

A

N

K

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)]

200 000 Ft

6

10 < 25

tanító alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom és
biológia v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy
(7) v. egy idegen nyelv(10) v. szakmai előkészítő tárgy(9)

PED

I

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

 

K

M

F

Meghirdetett 

képzés

Önköltség (félév)

Képz. 

idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
ter.

Pontsz. fels. okl. IGEN/

NEM

A

L

K

csecsemő- és kisgyermeknevelő (Sopron)(5)

200 000 Ft

6

10 < 60

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. fizika v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy
(6) v. egy idegen nyelv(10) v. szakmai előkészítő tárgy(8)

PED

I

A

L

K

csecsemő- és kisgyermeknevelő (Tata)(5)

200 000 Ft

6

5 < 15

PED

I

A

L

K

óvodapedagógus (magyar nyelven)(2)(5)

200 000 Ft

6

10 < 70

tanító alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy
(7) v. egy idegen nyelv(10) v. szakmai előkészítő tárgy(9)

PED

I

A

L

K

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)](5)

200 000 Ft

6

10 < 15

tanító alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom és
biológia v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy
(7) v. egy idegen nyelv(10) v. szakmai előkészítő tárgy(9)

PED

I

A

L

K

szociálpedagógia

(4)(5)

225 000 Ft

7

1 < 15

kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(10)(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

TÁRS

I

 

(1) Választható specializációk: angol nyelv az óvodában, gyermek- és gyógytestnevelés, képzőművészeti és kézműves, német nyelv az óvodában.

(2) Választható specializációk: angol nyelv az óvodában, német nyelv az óvodában.

(3) Választható specializációk: angol nyelvű babysitter, német nyelvű babysitter.

(4) Választható specializációk: család-, gyermek- és ifjúságvédelem, szociálpedagógiai tevékenység speciális igényűekkel.

(5) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:4-6 alkalom/félév. Péntek 8 órától szombat 18 óráig..

(6) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: egészségügy ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, pedagógia ismeretek, szociális ismeretek.

(7) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógia ismeretek.

(8) Szakmai előkészítő tárgy: egészségügyi alapismeretek, oktatási alapismeretek.

(9) Szakmai előkészítő tárgy: oktatási alapismeretek.

(10) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

 

 


Pót kiegészítés - alap, világi
A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán a pótfelvételi eljárásban meghirdetett 
Csecsemő-és kisgyermeknevelő, Óvodapedagógus szakokon az alkalmassági vizsgák 2017. augusztus 21-én hétfőn lesznek. 

Kezdés: 9 óra

Helyszíne: 
SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar
9400 Sopron Ferenczy János u. 5.


Megjegyzés: a Tatai képzési helyre, Csecsemő-és kisgyermeknevelő szakra jelentkező hallgatók alkalmassági vizsgája is Sopronban lesz a fent megadott helyen és időben.Csatolandó dokumentumok

2017. augusztus 7-i jelentkezési határidővel egy időben kell a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat megküldeni. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók "Az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok" c. fejezetben.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden alapképzés

 

 

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

 

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

óvodapedagógus (magyar nyelven)

A

L

Felvétel feltétele: előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás, nyilatkozat a pedagógus alapképzés szakra jelentkezők egészségi állapotáról

óvodapedagógus (magyar nyelven)

A

N

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)]

A

L

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)]

A

N

csecsemő- és kisgyermeknevelő (Sopron)

A

L

Felvétel feltétele: előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás, nyilatkozat a pedagógus alapképzés szakra jelentkezők egészségi állapotáról
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: betöltött munkakör igazolása

csecsemő- és kisgyermeknevelő (Sopron)

A

N

 

 

INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:

9400 Sopron, Ferenczy János u. 5.
•  Telefon: (99) 518-920
•  Honlap: http://www.bpk.nyme.hu, uni-sopron.hu

FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:

Tanárképző Központ

9400 Sopron, Ferenczy János u. 5.
•  Telefon: (99) 518-933
•  E-mail: egeto.erika@uni-sopron.huAZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

2017. AUGUSZTUS 7.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2017. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

K

M

F

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

L

K

emberi erőforrás tanácsadó(1)

300 000 Ft

4

5 < 6

felvételi elbeszélgetés (Sz)

BÖLCS

M

L

K

tanári [2 félév [agrármérnöktanár [erdészet- és vadgazdálkodás]]](1)

400 000 Ft

2

1 < 10

pályaalkalmassági vizsga (Sz)

PED

M

L

K

tanári [2 félév [agrármérnöktanár [mezőgazdaság]]](1)

400 000 Ft

2

1 < 5

PED

M

L

K

tanári [2 félév [közgazdásztanár [kereskedelem-marketing]]](1)

400 000 Ft

2

1 < 10

PED

M

L

K

tanári [2 félév [mérnöktanár [faipar]]](1)

400 000 Ft

2

1 < 10

PED

M

L

K

tanári [2 félév [mérnöktanár [könnyűipar]]](1)

400 000 Ft

2

1 < 5

PED

M

L

K

tanári [2 félév [mérnöktanár [környezetvédelem-vízgazdálkodás]]](1)

400 000 Ft

2

1 < 5

PED

M

L

K

tanári [2 félév [pedagógiatanár]](1)

400 000 Ft

2

1 < 5

PED

M

L

K

tanári [4 félév [agrármérnöktanár [erdészet- és vadgazdálkodás]]](1)

400 000 Ft

4

1 < 10

PED

M

L

K

tanári [4 félév [agrármérnöktanár [mezőgazdaság]]](1)

400 000 Ft

4

1 < 5

PED

M

L

K

tanári [4 félév [közgazdásztanár [kereskedelem-marketing]]](1)

400 000 Ft

4

1 < 10

PED

M

L

K

tanári [4 félév [mérnöktanár [faipar]]](1)

400 000 Ft

4

1 < 10

PED

M

L

K

tanári [4 félév [mérnöktanár [környezetvédelem-vízgazdálkodás]]](1)

400 000 Ft

4

1 < 5

PED

 

(1) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: 4-6 alkalom/félév. Pénteken 8 órától szombaton 18 óráig.

 


Pót kiegészítés - mester, világi

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán a pótfelvételi eljárásban meghirdetett mesterszakokon a pályaalkalmassági vizsgák és felvételi elbeszélgetések 2017. augusztus 21-én hétfőn lesznek. 

Kezdés: 9 óra
Helyszíne: 
SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar
9400 Sopron Ferenczy János u. 5.

 

Pontszámítás:

emberi erőforrás tanácsadó (levelező képzések)
Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 50 pont
és
 - oklevélátlag alapján: 40 pont

tanári [2 félév [agrármérnöktanár [erdészet- és vadgazdálkodás]]] (levelező képzések), tanári [2 félév [közgazdásztanár [kereskedelem-marketing]]] (levelező képzések), tanári [2 félév [agrármérnöktanár [mezőgazdaság]]] (levelező képzések), tanári [2 félév [mérnöktanár [faipar]]] (levelező képzések), tanári [2 félév [mérnöktanár [könnyűipar]]] (levelező képzések), tanári [2 félév [mérnöktanár [környezetvédelem-vízgazdálkodás]]] (levelező képzések), tanári [2 félév [pedagógiatanár]] (levelező képzések), tanári [4 félév [agrármérnöktanár [erdészet- és vadgazdálkodás]]] (levelező képzések), tanári [4 félév [agrármérnöktanár [mezőgazdaság]]] (levelező képzések), tanári [4 félév [közgazdásztanár [kereskedelem-marketing]]] (levelező képzések), tanári [4 félév [mérnöktanár [faipar]]] (levelező képzések), tanári [4 félév [mérnöktanár [környezetvédelem-vízgazdálkodás]]] (levelező képzések)
Felvételi pontok:
 - oklevélátlag alapján: 40 pont
és
 - pályaalkalmassági vizsga: 50 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
    - fogyatékosság: 3 pont
    - gyermekgondozás: 3 pont
    - hátrányos helyzet: 3 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 - nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 - TDK 1-3. hely: 5 pont


Csatolandó dokumentumok

2017. augusztus 7-i jelentkezési határidővel egy időben kell a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat megküldeni. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók "Az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok" c. fejezetben.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

 

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás

 

VIZSGAIDŐPONTOK

Választható szak

Vizsgatárgy

Képz.
szint

Munkarend

Fin. forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

csecsemő- és kisgyermeknevelő (Sopron)

alkalmassági vizsga

A

N

K

2017.08.21.

4000 Ft

óvodapedagógus (magyar nyelven)

tanító alkalmassági vizsga

A

N

K

2017.08.21.

4000 Ft

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)]

tanító alkalmassági vizsga

A

N

K

2017.08.21.

4000 Ft

csecsemő- és kisgyermeknevelő (Sopron)

alkalmassági vizsga

A

L

K

2017.08.21.

4000 Ft

csecsemő- és kisgyermeknevelő (Tata)

alkalmassági vizsga

A

L

K

2017.08.21.

4000 Ft

óvodapedagógus (magyar nyelven)

tanító alkalmassági vizsga

A

L

K

2017.08.21.

4000 Ft

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)]

tanító alkalmassági vizsga

A

L

K

2017.08.21.

4000 Ft

emberi erőforrás tanácsadó

felvételi elbeszélgetés

M

L

K

2017.08.21.

4000 Ft

tanári [2 félév [agrármérnöktanár [erdészet- és vadgazdálkodás]]]

pályaalkalmassági vizsga

M

L

K

2017.08.21.

4000 Ft

tanári [2 félév [agrármérnöktanár [mezőgazdaság]]]

pályaalkalmassági vizsga

M

L

K

2017.08.21.

4000 Ft

tanári [2 félév [közgazdásztanár [kereskedelem-marketing]]]

pályaalkalmassági vizsga

M

L

K

2017.08.21.

4000 Ft

tanári [2 félév [mérnöktanár [faipar]]]

pályaalkalmassági vizsga

M

L

K

2017.08.21.

4000 Ft

tanári [2 félév [mérnöktanár [könnyűipar]]]

pályaalkalmassági vizsga

M

L

K

2017.08.21.

4000 Ft

tanári [2 félév [mérnöktanár [környezetvédelem-vízgazdálkodás]]]

pályaalkalmassági vizsga

M

L

K

2017.08.21.

4000 Ft

tanári [2 félév [pedagógiatanár]]

pályaalkalmassági vizsga

M

L

K

2017.08.21.

4000 Ft

tanári [4 félév [agrármérnöktanár [erdészet- és vadgazdálkodás]]]

pályaalkalmassági vizsga

M

L

K

2017.08.21.

4000 Ft

tanári [4 félév [agrármérnöktanár [mezőgazdaság]]]

pályaalkalmassági vizsga

M

L

K

2017.08.21.

4000 Ft

tanári [4 félév [közgazdásztanár [kereskedelem-marketing]]]

pályaalkalmassági vizsga

M

L

K

2017.08.21.

4000 Ft

tanári [4 félév [mérnöktanár [faipar]]]

pályaalkalmassági vizsga

M

L

K

2017.08.21.

4000 Ft

tanári [4 félév [mérnöktanár [környezetvédelem-vízgazdálkodás]]]

pályaalkalmassági vizsga

M

L

K

2017.08.21.

4000 Ft