Felhívjuk a figyelmüket, hogy a hallgatói jogviszony igazolásokat az Egyetemi Tanulmányi Központ  - a regisztrációs időszak lezárását követően -2017. szeptember 11-től tudja kiállítani és kiadni.

 

A diákigazolvány érvényesítő  matricák kiadásának időpontjáról a Neptun rendszerben kapnak pontosabb tájékoztatást.

 

Megértésüket köszönjük!

 

 
Kedves Hallgató!


Köszöntjük az Egyetemi Tanulmányi Központ Honlapján!

Az Egyetemi Tanulmányi Központ létrehozásának fő célja az egyetemen működő NEPTUN tanulmányi rendszer intézményi szintű alkalmazásának támogatása, átfogó működtetése, továbbá a hallgatók tanulmányi- és pénzügyeinek egységes kezelése, az adatszolgáltatás pontossága, a statisztikai adatok valósághű és hibátlan teljesítése, az oktatásszervezéssel kapcsolatos feladatok koordinálása, az oktatással és a hallgatói tanulmányi ügyekkel kapcsolatos információáramlás elősegítése.

Az Egyetemi Tanulmányi Központ a felsőoktatási törvény és a hozzá kapcsolódó kormányrendeleteknek is mindenben megfelelő Hallgatói követelményrendszer szerint, az egyetem oktatásszervezési feladatainak végrehajtásáért, illetve a kari szintű oktatásszervezési feladatok koordinációjáért felelős önálló szervezeti egység. Feladata a képzések adminisztrációs, oktatásszervezési és oktatásigazgatási oldalról történő támogatása, megvalósításának elősegítése, a felsőoktatási tevékenység egyetemen belüli törvényességének biztosítása.

Legfontosabb tevékenysége az alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben és a felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók tanulmányi adminisztrációjának intézése és a képzésekhez tartozó oktatásszervezési feladatok ellátása. Ezen belül a vonatkozó szabályzatok, ügyrendek és utasítások alapján a felvételre jelentkezők, a hallgatók és a végzettek személyi adatainak kezelése, felvételi és tanulmányi eredményeinek nyilvántartása, az egyetem által kiadott igazolások elkészítése, adatszolgáltatás az egyetem szervezeti egységei, valamint más – jogszabályban erre feljogosított – szervezet számára, közreműködés a hallgatói juttatások és térítések ügyintézésében.

 

Egyetemi Tanulmányi Központ