Csecsemő és kisgyermeknevelő szak

Időpontja: 2017. május 25-26.                                                 

Alkalmassági vizsgák:

Az alkalmassági vizsga része egy pályaalkalmassági elbeszélgetés és az  egészségügyi alkalmasság. Az ennek igazolásához szükséges formanyomtatvány, amit az E-felvételi felületére fel kell tölteni. Az egészségügyi alkalmassági nyilatkozat formanyomtatványa ITT vagy a www.felvi.hu honlap Kérvénytár menüpontban megtalálható és letölthető.

A pályaalkalmassági beszélgetés kitér a pályaorientáció néhány kérdésére, mint pl.: a szakválasztás oka, elképzelések a szakmáról, elhivatottság kérdése. A kötetlen beszélgetés célja a jelentkező beszéd alkalmasságának megítélése. Kizáró okként szerepelhet, ha a jelentkező beszédhibás, vagy beszéde nem alkalmas arra, hogy megfelelő beszédmintát nyújtson a kisgyermekeknek.

Kérésre mentesül az alkalmassági vizsga alól az a jelentkező, aki bölcsődei gondozó munkakörben dolgozik és munkahelye által kiállított igazolást tud bemutatni, és/vagy aki a jelentkezés évében az adott képzési területen képzést indító intézmények bármelyikében azonos tartalmú sikeres alkalmassági vizsgát tett és ezt igazolja.

 

Óvodapedagógus (magyar és német nyelven) és nemzetiségi óvodapedagógus (német) szakok

Időpontja: 2017. május 25-26.

Tanítói alkalmassági vizsgák:

A tanítói alkalmassági vizsga része az ének-zenei, beszéd és testi alkalmassági vizsga teljesítése, és az  egészségügyi alkalmasság. Az ennek igazolásához szükséges formanyomtatvány az E-felvételi felületére fel kell tölteni. Az egészségügyi alkalmassági nyilatkozat formanyomtatványa ITT vagy a www.felvi.hu honlap Kérvénytár menüpontban megtalálható és letölthető.

A német nyelvű és német nemzetiségi óvodapedagógus szakokon a nyelvi követelményeket német nyelvből kell teljesíteni. 

További részleteket a vizsgáról a következő linken talál:

Kérésre mentesül az alkalmassági vizsga alól az a jelentkező, aki óvónői szakközépiskolai végzettséggel rendelkezik, óvónői munkakörben dolgozik és munkahelye által kiállított igazolást tud bemutatni. Továbbá az a jelentkező is mentesül, aki a jelentkezés évében az adott képzési területen képzést indító intézmények bármelyikében azonos tartalmú (ének-zene, beszéd, testi) sikeres alkalmassági vizsgát tett és ezt igazolja.

 

Építőművészet, formatervezés és tervezőgrafika szakok:

Alkalmassági  és gyakorlati vizsgák:

A felvételi vizsgán a felsőfokú művészeti tanulmányokhoz nélkülözhetetlen rajzi, plasztikai alapismeretek mellett a szakmai műveltség, a vizuális művészeti kreatív intelligencia, a személyes késztetés és rátermettség felmérése kerül sor. A felvételi vizsga 2 szakaszból áll.

1. forduló:        időpontja: 2017. április 25 - 28.

Feladatai:

Tanulmányrajz – helyszínen készítendő. Időtartam: 3 óra
Tárgycsoport-ábrázolás fél íves méretben.
Hozza magával a következő anyagokat ill. eszközöket:
rajzi eszközök (pl: szén, kréta, ceruza), melyekkel a legeredményesebben tud dolgozni
fél íves rajztábla
fél íves rajzlap (rajzlapok – kb. 50 x 70 cm)
A munkához rajzbakot illetve festőállványt biztosítunk.

Kreatív rajzi feladat – helyszínen készítendő. Időtartam: 1 óra
Szükséges anyagok ill. eszközök:
fél íves (kb. 50 x 70 cm) rajzlap(ok)
ceruza, filctoll

Otthoni munkák (portfolió) leadása
Készítsen otthon, eddigi munkáiból egy darab 50 x 70 cm-es
kartonlap egy oldalán elrendezett – a választott szaknak megfelelő* – referenciaanyagot
(rajzainak, festményeinek fotói vagy fénymásolatai,
plasztikáinak, szakirányú terveinek, tárgyainak fotói, dokumentációi).
A leadott referenciaanyagot 2015. június 30-ig megőrizzük.
(* Amennyiben több szakra (építőművész, formatervező, tervezőgrafikus) jelentkezett,
úgy a megjelölt szakok számának megfelelő számú referencia anyag adható le.)

A három feladat együttesen képezi az első forduló értékelési anyagát.
Kérjük, hogy referencia anyagára ne írjon se nevet, se lakcímet, mert egy un. Kódszámot kap, mely az Ön azonosító kódja lesz.
Az I. forduló eredményét az amisopron.hu/felvetelizoknek/ oldalon találja. 

 

2. forduló:        időpontja: 2017.  június  19 - 24.

Gyakorlati vizsga, melynek  időtartama: 3 nap
Szállásról egyénileg kell gondoskodni.


Feladat:

 A jelöltek a rajzi (élő modell – esetleg akt vagy félakt), plasztikai (élő modell – fejmintázás), feladatok mellett különböző típusú (modellezés, szaktervezés, geometriai-készségfelmérő, műveltségi teszt, szóbeli és otthoni munkák bemutatása) gyakorlati feladatok megoldása során adnak számot ismereteikről.


Az Intézet csak a felvételi vizsgán szerzett pontokkal számol – össz. 200 pont szerezhető, melyet megdupláznak.