Alapszakok:

 

Osztatlan szakok:

- Osztatlan tanári szakok (10 félév)

→ agrármérnöktanár (erdészet- és vadgazdálkodás)

→ közgazdásztanár (kereskedelem - marketing)

→ mérnöktanár (faipar) (könnyűipar) (környezetvédelem-vízgazdálkodás)

 

Mesterszakok:

- Tanári (2 félév) 

→ agrármérnöktanár (erdészet és vadgazdálkodás) (mezőgazdaság)

→ közgazdásztanár (kereskedelem - marketing)

→ mérnöktanár (faipar) (könnyűipar) (környezetvédelem - vízgazdálkodás

→ pedagógiatanár

- Tanári (4 félév) 

→ agrármérnöktanár (erdészet és vadgazdálkodás) (mezőgazdaság)

→ közgazdásztanár (kereskedelem - marketing

→ mérnöktanár (faipar) (könnyűipar) (környezetvédelem - vízgazdálkodás)