Útmutató kreditelismerési kérelmekhez 2018/19/1

 

I. Kreditelismerési kérelem tárgyanként/félévente 2018/19/1

1. a hallgató felveszi az adott félévben meghirdetett tárgyat, majd arra adja le az elismerési kérelmet

II. Kreditelismerési kérelem tárgybefogadáshoz (csoportos) 2018/19/1

Kötelező mellékletek:

 1. saját intézményben korábban teljesített tárgyakra

- Letölthető: Hallgatói web/Neptun/Tanulmányok/Leckekönyv/Teljesítési lap nyomtatása/Űrlap tárgybefogadáshoz SOE és jogutód intézményei

2. más intézményben teljesített tárgyakra

- Letölthető: Hallgatói web/Neptun/Tanulmányok/Leckekönyv/Teljesítési lap nyomtatása/Űrlap tárgybefogadáshoz más intézményből

3. szakok közti tárgymegfeleltetés, ekvivalencia, (elsősorban: FOKSZ-ból BA/BSc-be, valamint az LKK BA képzések között)

III. Kreditelismerési kérelem Erasmus 2018/19/1

- külföldi tanulmányok során teljesített tárgyakra

Kötelező mellékletek:

1. A külföldi partnerintézmény által kiadott eredeti Transcript of Records, melyen a kar dékáni hivatala/Erasmus koordinátora a kari KÁB által jóváhagyott tárgyak ECTS besorolás szerinti kreditértékét és érdemjegyét rögzíti és hitelesíti.

2. Kitöltött űrlap, amely letölthető: Hallgatói web/Neptun/Tanulmányok/Leckekönyv/Teljesítési lap nyomtatása/Űrlap tárgybefogadáshoz ERASMUS ;

- A hallgatónak lehetősége van a külföldi tanulmányok során teljesített tárgyat szabadon választható C típusú tárgyként elfogadtatni.

 (Ha a mintatanterv kötelező vagy kötelezően választható tárgyait szeretné a hallgató a külföldön teljesített tárggyal elfogadtatni, akkor a Kreditelismerési kérelem tárgyanként/félévente 2018/19/1 kérelmet kell leadnia.)