Tájékoztatás a 2017/2018/2 félévre felvett hallgatóinknak a félévkezdésről

 

 

Oktatással, tantárgyfelvétellel kapcsolatos tudnivalók: 

A regisztrá­ciós hét – amely a beiratkozásra és a tantantárgyak felvételére szol­gál - 2018. január 29-től február 2-ig tart. Az oktatás – első tanítási nap - a nap­pali tago­zaton 2018. február 5-én kezdődik. Az elsőéves levelező tagozatos hallgatók a kari tanulmányi rendekben, a tárgyfelvétel után a Neptun órarendfelületen il­letve a beiratkozáskor kapnak tájékoztatást. A tanulmányokkal kapcsolatos időbeosztásról Neptun üzenetben illetve a beiratko­zás alkalmával fognak részletes tá­jékoztatást kapni. A beiratkozás, regisztráció, tan­tárgyfelvé­tel a regisztrációs hét kezdetéig, 2018. január 29-ig nem lehetséges. Ezt követően lesz lehetőségük a beiratkozással, tan­tárgyfelvétellel kapcsolatos feladatok elvégzésére, illetve a szükséges módosításokra.

 

Diákigazolványról: Részletes információ itt olvasható.            

 


Hallgatói jogviszony-igazolást
 csak a regisztrációs héten végrehajtott beiratkozás és beje­lentkezés lezárását követően ad ki a tanulmányi előadó, előreláthatólag 2018. február 12-től.

Kérjük ezen időpont betartását!


A finanszírozási formákról:
 

A felvételi határozatban lévő besorolás (magyar állami ösztöndíjjal támo­gatott vagy önköltséges) csak egy tanév időtartamra szól.

 

A magyar állami ösztöndíjról a http://www.oktatas.hu/felsooktatas/osztondijas_kepzes/kepzesfeltetelek oldalon találnak információt. A magyar állami ösztöndíjjal támogatott formára történő beiratkozáskor, a beiratkozási lapon nyilatkozniuk kell a feltételek megismeréséről és vállalásáról.

 

Az önköltség befizetési módjáról, ha­táridejéről a NymE SZMSZ III. rész Hallgatói követelményrendszer (HKR) 115.§, illetve a www.uni-sopron.hu /EGYETEM/Egyetemi Tanulmányi Központ /Hallgatóknak /Felvetteknek (2018 keresztfélév /Hallgatói pénzügyek oldalon talál.


Korábban teljesített tantárgyak elismertetéséről:

 

Lehetőségük van, hogy a korábbi felsőoktatási tanulmányaik során teljesített tantárgyaikat elfogadtassák a most elkezdődő képzésükben. Ehhez a Neptun rendszerben, a beiratkozás és aktív félévre történt regisztrálás után, az „Ügyintézés” menü­pont alatt (Kérvények/Kitölthető kérvények) elektronikus kérelmet kell beadniuk. Felhívjuk szíves figyelmüket, amennyiben mesterszintű képzést kezdenek, nem kérhető olyan tantárgy elfogadása, amely a felvételi eljárás során feltételként elfogadott korábbi felsőfokú végzettséghez szükséges volt.