15/2006. (IV. 3.) OM rendelet alapján utoljára meghirdetett szakok


2017K meghirdetett alapszak:

 

2017K meghirdetett mesterszakok:


2017K felvételi határidők

Felsőoktatási online jelentkezés                                    E-felvételi határideje

 

2016. november 15.

E-felvételi hitelesítő adatlapok postára adása, illetve Ügyfélkapun keresztüli hitelesítés határideje

 

2016. november 23.

Jelentkezők adatai  módosításának, sorrendmódosítás, felvételi pontszámításhoz szükséges dokumentumok beküldésének végső határideje

2017. január 10.

Besorolási döntéssel kapcsolatos jogorvoslati kérelem megküldése az Oktatási Hivatal részére (pl. rossz pontszámítás)

 

közléstől számított 15 napon belül

Felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati kérelem megküldése az Intézmény részére (pl. névelírás, besorolási döntéstől eltérő felvételi döntés esetén)

közléstől számított 15 napon belül

Jogorvoslati szakasz

 

 

2017. január 25-től


MA/MSc szakra jelentkezők előzetes kreditelismerési eljárás

 

Az előzetes kreditelismerési eljárást írásban, már a felsőoktatási felvételi eljárás előtt célszerű kezdeményezni a felsőoktatási intézménynél (ezért „előzetes" a kreditelismerési eljárás). A 2017. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban már kizárólag a kreditelismerésről szóló határozatot kell központilag benyújtani. 

 

Mesterképzésre történő jelentkezésekor az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók:

1.       teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok (a továbbiakban: A-típusú bemenet),

2.       meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok (a továbbiakban: B-típusú bemenet),

3.       meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével bármely egyéb szak (a továbbiakban: C-típusú bemenet).

Aki olyan szakon szerzett oklevelet, ami az adott mesterképzés esetében teljes kreditérték beszámításával elfogadható (A-típusú bemenet), annak nem kell az előzetes kreditelismerési eljárást lefolytatnia

Aki B-, vagy C-típusú bemeneti oklevéllel rendelkezik, annál a mesterképzést meghirdető felsőoktatási intézmény előzetes kreditelismerési eljárásban megvizsgálja, hogy a korábban megszerzett kreditjei alapján az adott mesterképzési szakra történő belépéshez mennyi szakterületi kreditje ismerhető el. Amennyiben a jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismerhető el a képzési és kimeneti követelményekben minimálisan meghatározott szakterületi kredit és a felvételi összpontszáma elérné az adott mesterképzési szakon meghatározott felvételi ponthatárt, abban az esetben sem nyerhet besorolást és az alapján felvételt az adott mesterképzési szakra. Amennyiben a jelentkező csak a minimálisan előírt szakterületi kreditszámmal rendelkezik, akkor a jelentkező felvehető ugyan, de a képzési és kimeneti követelményekben előírt minimális, valamint szükséges kreditszám különbözetét a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, az első két félévben, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szereznie.

Sikeres felvételi eljárást követően a hallgatói jogviszony akkor jöhet létre, ha a bemeneti feltételeket megvizsgálva, a különbözeti tárgyak kiírása megtörténik az előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatásával.

 

A kreditelismerési nyomtatvány  innen»» tölthető le,

kivéve az Erdőmérnöki Karra jelentkező esetében az alábbi linken érhető el:

 

A kérelmek benyújtásának határideje: 2017. január 10felveteli@nyme.hu e-mail címre.

A kreditelismerési eljárás eredményéről a jelentkező által megadott e-mail címre küldjük meg a határozatot, amelyet az e-felvételi felületen fel kell tölteni.