Hírek

Átsorolás

A 2011. évi CCIV. törvény - a nemzeti felsőoktatásról - 47- 48. §, valamint a NymE SzMSz III. Hallgatói követelményrendszer 6. sz. melléklete szabályozza az állami ösztöndíjas/állami támogatott és önköltséges/költségtérítéses hallgatók átsorolását.

Átsorolásra kerül állami ösztöndíjasról önköltségesre, valamint állami támogatottról költségtérítéses finanszírozású képzésre:

  • az a hallgató, aki nem szerezte meg az utolsó két aktív félévében a legalább 30 kreditet.

 

Tájékoztatjuk, hogy a 2015/16/2 tanév lezárását követően lehetőség van a költségtérítéses/önköltséges finanszírozási formáról  államilag támogatott/állami ösztöndíjas finanszírozási formára átkerülni. Az átsorolás feltételeiről a Hallgatói Követelményrendszer 113. §-a rendelkezik.

 

Ehhez szükséges, hogy átsorolási kérelmét a Neptun felületén leadja, amelynek elérési útvonala:

NEPTUN hallgatói web/ Ügyintézés/ Átsorolási kérelem/ Átsorolás kérése

 

Az állami ösztöndíjas finanszírozási formára történő átsorolási kérelem leadásával Ön vállalja az állami ösztöndíjszerződés feltételeit, amelyről a regisztrációs héten a Regisztrációs lapon nyilatkoznia kell.

Az állami ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételeiről az alábbi linken tájékozódhat:

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy átsorolási kérelmét a megfelelő képzésen, illetve féléven (2015/16/2) adja le.

A helytelenül leadott kérelmeket nem fogadjuk el!

 

Az Átsorolási kérelem leadásának időszaka: 2016. július 15. 10.00-július 25. 16.00 óra.

 

Kérjük fentiek szerint eljárni szíveskedjék.

 

Üdvözlettel:

 

Egyetemi Tanulmányi Központ

 

Linkek:

Kapcsolódó hírek: