Tájékoztató a belső nyelvvizsgáról

 

Következő belső nyelvvizsga várható időpontja: 2017. november

 (Pontos időpontról később tudunk tájékoztatást adni!)

 

A Soproni Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdése alapján lehetőséget ad a nyelvvizsga-követelményt kiváltandó intézményi nyelvi vizsga letételére. Továbbiakban belső nyelvvizsga.

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdése:

"Ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók is, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát tesznek. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben tesznek záróvizsgát."

 

2011. évi CCIV. törvény 107.§(2) bekezdése alapján a kedvezmény igénybevételének időbeli hatálya:

 

Záróvizsga éve

2003-2009

2010.

2011.

2012.

2013.június 30.-ig

Legkorábbi belső nyelvvizsga

2012. szeptember
1-től

2013. február
1-től

vagy

2013. július
1-től

2014. február
1-től

vagy

2014. július
1-től

2015. február
1-től

vagy

2015. július
1-től

2016. február
1-től

vagy
2016. július
1-től

 A Soproni Egyetemen a legkorábbi belső nyelvvizsga 2015. október 17.