Nyomtatványok/kérvények

Nyomtatványok, kérvények

Az itt található nyomtatványok (kérvények) azokra a volt, régebben végzett hallgatóinkra valamint más intézményben tanuló hallgatókra vonatkoznak, akiknek egyetemünkön nincs Neptun hozzáférésük.

A nyomtatványokat kitöltés után 1 db felbélyegzett válaszborítékkal és amennyiben a nyomtatványhoz tartozik szolgáltatási díj, annak befizetéséről szóló igazolással, átutalás esetén számlakérő formanyomtatvánnyal (innen letölthető) együtt kérjük az alábbi postacímre megküldeni:

                                        Nyugat-magyarországi Egyetem

                                        Egyetemi Tanulmányi Központ

                                        9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

Amennyiben a nyomtatvány (kérvény) kitöltése hiányos vagy nem csatolta mellé a felbélyegzett válaszborítékot vagy – amennyiben szükséges -, a befizetésről szóló igazolást átutalás esetén a  számlakérő formanyomtatvánnyal, a nyomtatványban foglaltakkal érdemben nem foglalkozunk.

 

Számlaszám: Nyugat-magyarországi Egyetem 10033001-00290610-00000000

Közlemény:   ETK 003201 Név

 

KÉRELMEK:

 

Az átvételre vonatkozó kérelem mellékletei:

-              igazolás hallgatói jogviszonyról

-              igazolás a kérelem időpontjáig folytatott tanulmányok finanszírozási formájáról

-              a kérelem időpontjáig folytatott tanulmányokat bizonyító leckekönyv hitelesített másolata

-              a leckekönyvben szereplő tárgyak elfogadhatóságának elbírálásához a hitelesített tantárgyi tematikák

-              a nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata(i).

 

-         A részismeretek megszerzésére minden tagozatra jelentkezni ezen kérelem kitöltésével és annak a hozzá csatolt mellékletekkel együtt az ETK-hoz történő eljuttatásával lehet.

-        A részismeretek megszerzésére a kérelmet a tavaszi félévre történő jelentkezés esetén december 10-ig, az őszi félév esetében június 10-ig lehet benyújtani.

-                      A benyújtott kérelmet az ETK továbbítja a megjelölt szak/tantárgy(ak) szerint illetékes kar dékánjához véleményezésre. A dékán véleménye alapján az ETK írásban értesíti a jelentkezőt a döntésről, a tavaszi félévre vonatkozóan január 10-ig, az őszi félév esetében július 10-ig.

-              Elutasító döntés ellen fellebbezésnek nincs helye/ vagy fellebbezni lehet….)

 

a hallgató a felvett tárgyak után 5000 -Ft/kredit összeget fizet

 

Azok a jelentkezők, akiknek az előzetesen figyelembe vehető szakjuk nem teljes kreditérték beszámítással vehető figyelembe a mesterképzésre történő felvételi eljárás során, azok számára előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatása szükséges. A kreditelismerési eljárás lefolytatásához ezen kérelem kitöltése szükséges.)

 

A NymE Iratkezelési Szabályzat értelmében az Egyetemi Tanulmányi Központ 2000/2001. tanévtől adja ki a tantárgyi tematikák hiteles másolatát.  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a tantárgyi tematikák kiállítása 15 munkanapot vesz igénybe (nyári időszakban kitolódhat), ezért kérjük, hogy igényét ennek függvényében nyújtsa be.

 

Amennyiben az ügyintézés során nem személyesen jár el, úgy ezt a meghatalmazást kitöltve, eredeti aláírásokkal együtt kell az ügyeiben eljáró személy részére átadnia

 

Amennyiben korábbi tanulmányaira vonatkozóan jogviszonyával, finanszírozási formával, szakképzettségével kapcsolatos igazolásra van szüksége, ennek a nyomtatványnak a kitöltésével kérheti. Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás díjköteles, 3.000,-Ft. A kért irat elkészültéről, átvételéről e-mailben értesítjük.

 

Törzskönyvi kivonatot állítunk ki magyar nyelven azon hallgatók részére, akik elvégzett tanulmányaikról rövidített változatban szeretnének igazolást kapni. (kb. 3-4 A/4-es oldal). Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás díjköteles, 5.000,-Ft. A kért irat elkészültéről, átvételéről e-mailben értesítjük. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a törzskönyvi kivonat kiállítása 10 munkanapot vesz igénybe, ezért kérjük, hogy igényét ennek függvényében nyújtsa be.

 

Az oklevél másodlat kiállítását az eredeti dokumentum eltulajdonítása/megsemmisülése esetén az oklevél tulajdonosa írásban kérheti. Az oklevél másodlat is szigorú számadású nyomtatványra készül, az Egyetemnek az elveszett okirat sorszámát és az újonnan kiállított másodlat sorszámát is kötelező az Oktatási Hivatal felé lejelentenie. Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás díjköteles, 20.000,-Ft. A kért irat elkészültéről, átvételéről e-mailben értesítjük. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az oklevél másodlat kiállítása 30 napot vesz igénybe (július 1. és augusztus 25. közötti időszakban kitolódhat), ezért kérjük, hogy igényét ennek függvényében nyújtsa be.

 

Ha nem a saját nevére kéri a fenti kérvényekhez szükséges eljárási díjak után a számlát, abban az esetben a számlakérő nyomtatványt szükséges kitölteni  és az Egyetemi Tanulmányi Központba eljuttatni.