Kedves Látogató!


Köszöntjük az Egyetemi Tanulmányi Központ Honlapján!

Az Egyetemi Tanulmányi Központ létrehozásának fő célja az egyetemen működő NEPTUN tanulmányi rendszer intézményi szintű alkalmazásának támogatása, átfogó működtetése, továbbá a hallgatók tanulmányi- és pénzügyeinek egységes kezelése, az adatszolgáltatás pontossága, a statisztikai adatok valósághű és hibátlan teljesítése, az oktatásszervezéssel kapcsolatos feladatok koordinálása, az oktatással és a hallgatói tanulmányi ügyekkel kapcsolatos információáramlás elősegítése.

Az Egyetemi Tanulmányi Központ a felsőoktatási törvény és a hozzá kapcsolódó kormányrendeleteknek is mindenben megfelelő Hallgatói követelményrendszer szerint, az egyetem oktatásszervezési feladatainak végrehajtásáért, illetve a kari szintű oktatásszervezési feladatok koordinációjáért felelős önálló szervezeti egység. Feladata a képzések adminisztrációs, oktatásszervezési és oktatásigazgatási oldalról történő támogatása, megvalósításának elősegítése, a felsőoktatási tevékenység egyetemen belüli törvényességének biztosítása.

Legfontosabb tevékenysége az alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben és a felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók tanulmányi adminisztrációjának intézése és a képzésekhez tartozó oktatásszervezési feladatok ellátása. Ezen belül a vonatkozó szabályzatok, ügyrendek és utasítások alapján a felvételre jelentkezők, a hallgatók és a végzettek személyi adatainak kezelése, felvételi és tanulmányi eredményeinek nyilvántartása, az egyetem által kiadott igazolások elkészítése, adatszolgáltatás az egyetem szervezeti egységei, valamint más – jogszabályban erre feljogosított – szervezet számára, közreműködés a hallgatói juttatások és térítések ügyintézésében.

 

Egyetemi Tanulmányi Központ


Aktuális hírek

 • Kollégium leendő elsősöknek

  2016.07.22., péntek

  Tájékoztató a Nyugat-magyarországi Egyetem Soproni Kollégiumaiba történő felvételi eljárás rendjéről, a 2016/17. tanévre:

 • Átsorolás

  2016.07.22., péntek

  A 2011. évi CCIV. törvény - a nemzeti felsőoktatásról - 47- 48. §, valamint a NymE SzMSz III. Hallgatói követelményrendszer 6. sz. melléklete szabályozza az állami ösztöndíjas/állami támogatott és önköltséges/költségtérítéses hallgatók átsorolását.

 • Diákhitel Központ Zrt. hirdetménye

  2016.06.28., kedd

  A hallgatói hitelrendszerről szóló

  1/2012. (I. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban:

  Kormányrendelet) 6. § (3)

  bekezdése, 5. § (1)-(2) bekezdése, 14. §

  (5a) bekezdése, valamint 28. §-a alapján

  a Diákhitel Központ Zrt. az alábbi közleményt

  teszi...

 • Repozitórium

  2016.05.18., szerda

  A Nyugat-magyarországi Egyetemen bevezetésre került a diplomák és szakdolgozatok nyilvántartó

  rendszere, a diploma repozitórium.

   

 • Hallgatói, oktatói web (NEPTUN) frissítés

  2016.04.26., kedd

  A Neptun webes felhasználói felületének előforduló hibái - például nem tudja megnyitni

  az üzeneteit - sok esetben az internetböngésző hibái.